VISUELE GELETTERDHEID

In de wereld van vandaag spelen beelden een grote rol. Niet alleen zijn we consument, door de massale beschikbaarheid van digitale camera’s en fotomobieltjes is iedereen net zo goed producent. We nemen dagelijkse een constante stroom aan beelden tot ons, maar verspreiden zelf ook beelden. Op school leren we hoe we een gedicht moeten lezen of een literaire tekst kunnen interpreteren. Informatie over tijd, achtergrond van de schrijver en symbolische betekenis van woorden maakt dat we tekst kunnen begrijpen en onderscheid kunnen maken in het aanbod. Op het gebied van fotografie gebeurt dit nauwelijks. Een groot deel van de mensen denkt nog altijd dat een mooie foto ook een goeie foto is. Visuele geletterdheid is een cruciale voorwaarde om documentaire series te kunnen lezen, maar ook om de fotografie op internet of in reclames op waarde te kunnen schatten.

Dit “begrijpend kijken” of  “visueel geletterd worden” speelt voor  FOTODOK op verschillende niveaus een belangrijke rol. Visuele geletterdheid valt onder de grote noemer mediawijsheid.  Om te begrijpen wat beelden vertellen en hoe dat gebeurt, maar ook om te begrijpen hoe je als maker verhalen kunt vertellen met beelden heb je een aantal basisvaardigheden nodig. Ook is het belangrijk om te ontdekken dat begrijpen samenhangt met de context van presenteren.

FOTODOK wil in de ontwikkeling hiervan een actieve rol spelen door middel van beeld, lezingen, debat en educatieve programma’s. Het genieten van een mooie of intrigerende serie blijft daarin natuurlijk belangrijk, juist omdat wij zulke series als aanleiding willen gebruiken om het publiek ‘meer’ te laten ontdekken. FOTODOK wil haar publiek actief laten participeren.

 

INFO