VISIE

FOTODOK is een podium voor urgente en actuele maat­schappelijk betrokken verhalen, van lokaal tot wereld­ podium en alles daartussen. Zij vertelt deze verhalen met een toegankelijk medium, namelijk documentaire­fotografie. Goede documentairefotografie houdt mensen een spiegel voor, vertelt (achtergrond)verhalen, stelt (wereld)problemen aan de orde en brengt controversiële onderwerpen onder de aandacht. Documentairefotogra­fie raakt mensen en leent zich daarmee goed als stof voor discussie en voor de ontwikkeling van visuele geletterdheid.

In tijden waarin nieuwsberichten steeds korter worden en sneller hun nieuwswaarde verliezen, waarin we dagelijks overspoeld worden met duizenden beelden en een onophoudelijke stroom aan informatie, is er volgens FOTODOK behoefte aan achtergrondverhalen. Achtergrondverhalen bieden verdieping, soms zelfs bezinning en dragen bij aan een beter begrip van de wereld waarin we leven. Het vertrouwd raken met en leren lezen van documentair beeld door middel van educatie, verdieping en participatie is een belangrijke focus. FOTODOK gelooft in documentairefotografie als middel om mensen anders naar de wereld te laten kijken en op die manier de maatschappij een spiegel voor te houden.

De blik van FOTODOK houdt niet op bij de landsgrenzen en zij is altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de (inter)nationale documentairefotografie. In haar programma’s is er aandacht voor zowel gevestigde namen als jong talent. FOTODOK wil haar publiek op elk niveau aangemoedigen – van fotografieliefhebber tot beeldprofessional – een stap verder te zetten dan het voor hem bekende.

INFO