Zeer positief advies FOTODOK Utrechtse Cultuurnota 2017-2020FOTODOK krijgt 4 jaar subsidie van de stad Utrecht

De adviescommissie van Gemeente Utrecht heeft in de Cultuurnota 2017-2020 zeer positief geoordeeld over de toekomstplannen van FOTODOK. Eerste reactie van FOTODOK’s bestuursvoorzitter Henk Ovink; “Ik ben erg verheugd! Dit is een inspirerende bevestiging van de koers die we met FOTODOK inzetten: dé verzamelplaats van fotografen, partners en bezoekers om met documentairefotografie nieuwe perspectieven te ontdekken én te verwezenlijken.”

 
Oordeel Utrechtse Cultuurnota 2017-2020
De Utrechtse adviescommissie beoordeelt in de Cultuurnota 2017-2020 de aanvraag van FOTODOK over de gehele linie als positief. “De commissie waardeert het brede perspectief op documentairefotografie, namelijk als middel om maatschappelijke vraagstukken aan de orde te stellen.” Ze roemt de artistieke kwaliteit en de eigen signatuur en de unieke betekenis voor de stad als enige centrum voor documentairefotografie, maar ziet ook de landelijke en ook internationale uitstraling. Belangrijk beoordelingscriterium voor de gemeente is het ondernemerschap waardoor FOTODOK niet geheel leunt op de gemeente. Ook gewaardeerd wordt dat FOTODOK veel samenwerkt met andere culturele partners en bijdraagt aan talentontwikkeling. De commissie ervaart FOTODOK als jong en innovatief, open en levendig. Ze concludeert dat FOTODOK subsidiabel is en prioriteit verdient met het volledig aangevraagde bedrag van 125.000 euro per jaar.
 
Dit positieve advies maakt het voor FOTODOk mogelijk om de komende vier jaar te bouwen aan een divers programma met tentoonstellingen, educatie, workshops, lezingen, debatten, talentontwikkeling en meer.

VERDIEPING

ARCHIEF