Please point your camera at my subjectmiddag over opdrachtfotografie in Nederland

Op vrijdag 24 september organiseerde FOTODOK i.s.m. Stadsarchief Amsterdam en stichting Stedelijke Fotografie Utrecht (SFU) een middag over opdrachtfotografie in Nederland.
Het formuleren van een opdracht – het thema, de invulling – wordt door verschillende opdrachtgevers en -nemers op uiteenlopende wijze ingevuld. Focus tijdens deze middag was hoe opdrachten door de tijd heen geformuleerd en uitgevoerd zijn. Welke risico’s nemen opdrachtgevers en -nemers, en wat doe je wanneer je er niet uitkomt? Is het voor jonge fotografen mogelijk zo’n opdracht te krijgen of moeten deze juist gereserveerd worden voor ervaren en al gevestigde namen? Waarom was en is er in bepaalde periodes meer behoefte aan opdrachtfotografie? Is het nog, of juist van deze tijd om opdrachten uit te geven? Wat is dé ideale opdracht volgens u? De organiserende partijen zien deze middag als een begin van een voortdurend gesprek en debat over opdrachtfotografie in Nederland, omdat zij inzien dat er veel meer over te zeggen is dan in een middag past.

VERDIEPING

ARCHIEF