Notes on Rochester and Still CityMonnik

Notes on Rochester and Still City

Op woensdag 17 mei 2012 organiseerde FOTODOK een middag over stedelijke gebieden in (gedwongen) transitie, nieuwe toekomstscenario’s én het belang van fotografen, kunstenaars en ontwerpers hierin. Te gast was oa platform Monnik. Het werk van Monnik speelt zich af op de raakvlakken tussen cultuur, technologie en bewustzijn.”Waar technologie en cultuur gezamenlijk de door de mens gemaakte wereld vormen waartoe het bewustzijn zich moet verhouden. Technologie verlengt de greep van de mens op de wereld, steeds dieper kan zij hiermee ingrijpen in de constructie en manipulatie van haar werkelijkheid. Cultuur geeft betekenis, de verhalen die over onszelf vertellen, over ons zijn, maar ook over de ander en de mensheid als geheel. Onze zelfgecreëerde wereld is een cultuur-technologische construct dat diep inwerkt op ons bewustzijn, maar anderzijds ook door datzelfde bewustzijn is geproduceerd.”

VERDIEPING

ARCHIEF