Transitions

In Transitions onderzoeken fotografen uit Nederland en Amerika stedelijke gebieden in (gedwongen) verandering. Het internationale samenwerkingsproject begon in de Amerikaanse stad Rochester, thuisbasis van KODAK. Het bedrijf speelde niet goed in op de digitale ontwikkelingen in de fotografie en verloor daardoor haar positie als grootste werkgever van de stad. De gevolgen voor haar werknemers, toeleveranciers en andere bedrijvigheid die zich in het kielzog van KODAK ontwikkelde waren groot. Denk aan hoge werkeloosheid, uittocht van mensen, leegstand, krimp, vergrote tegenstellingen tussen arm en rijk.

Veel van de stedelijke ontwikkelingen in de Verenigde Staten komen vroeg of laat ook naar Nederland. Hoe gaan zij om met gedwongen transitie? En wij? Wat kunnen we van elkaar leren? Waar liggen de uitdagingen en kansen? Na presentatie in Rochester in 2011, plaatst FOTODOK het verhaal nu tegen een actuele Nederlands achtergrond in samenwerking met verschillende partijen uit de stad en het land. Door middel van een tentoonstelling, onderzoek, lezingen en debat met fotografen, stedenbouwkundigen en historici worden observaties gedaan en mogelijke scenario’s opgeworpen hoe om te gaan met gedwongen stedelijke veranderingen.

Met werk van Theo Baart (NL), Rogier Fokke (NL), Gregory Halpern (USA), Tom Janssen (NL), Jacqueline Hassink (NL), Cary Markerink (NL), Juliana Muniz (USA), Night Walkers, Pink Pony Express (NL), Anna Okrasko (PL), Oscar Palacio (COL), Andrea Stultiens (NL), Dan Varenka (USA) e.a.

In samenwerking met o.a. Aorta, CBKU, Expodium, Stedelijke Fotografie Utrecht (SFU), VSW en George Eastman House.