De VluchtelingenjackpotKarijn Kakebeeke & Eefje Blankevoort

Van een vluchtelingenkamp in Kenia naar een arbeiderswijk in Kollum, Friesland. Het overkwam de Somalische Hamida. Ze ruilde haar lemen hut in voor een doorzonwoning, kan haar kinderen naar school sturen, leert zelf voor het eerst lezen en schrijven. Maar ze kreeg ook te maken met racisme en onbegrip.

Kakebeeke en Blankevoort volgden anderhalf jaar lang het selectie, integratie- en inburgeringsproces van een bijzondere groep vluchtelingen: vluchtelingen op uitnodiging. Via selectiemissies worden kwetsbare vluchtelingen uit landen als Irak, Somalië en Ethiopië uitverkoren om naar Nederland te komen en hier een nieuw leven op te bouwen. Hoe haalbaar is dit mooie ideaal in de praktijk? Hoe zorgt Nederland voor de mensen die ze uitnodigt en hoe is het om hier een nieuw leven op te bouwen?

Kakebeeke en Blankevoort belichten in De Vluchtelingenjackpot alle kanten van het verhaal: de kansen, de blijdschap, de teleurstellingen, de achtergelaten levens en de (on)mogelijkheden van het vluchtelingenbeleid. In samenwerking met FOTODOK, stelden zij de tentoonstelling in GEMAK samen en ontwikkelden zij een reizende buitententoonstelling die gekoppeld is aan een educatief programma voor het onderwijs.