WYSIWYG?What you see is what you get?

In het kader van de afsluiting van Meekijken over de schouder van.. Theo Baart en Joris Jansen organiseert FOTODOK op donderdag 9 december 2010 voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling Sneeuw is Wit, de middag WYSIWYG?

Hans Aarsman, Theo Baart, Florian Göttke, Michelle Hamers en Dirk-Jan Visser laten hun licht schijnen over de begrippen ‘context’ en ‘betekenis’ in de fotografie. Hetzelfde beeld in een andere context, de tentoonstelling als betekenisgever en de verschijning en betekenisverandering van beelden uit het collectieve geheugen zijn gespreksonderwerpen. Door middel van lezingen en informele gesprekken – met gasten en publiek – zullen verschillende beeld- en presentatiestrategieën aan de orde komen.