FOTODOKs Doeldiscussie

Vrijdag 22 mei wordt er gediscussieerd over de vragen ‘wat maakt iets tot een goed en lekker verhaal voor een fotograaf?’ en ‘waarom gaan verschillende fotografen toch elke keer weer naar dezelfde plek?’. FOTODOKs visuele onderzoek naar het verhalende en fotogenieke van Doel vormt het startpunt van deze discussie.

De dag begint een korte introductie van Marga Rotteveel over het hoe en waarom van verhalende fotografie. Dan volgt een presentatie van documentaire fotografen Eva Flendrie en Andreas Henny over hun bezoek aan Doel en de verantwoordelijkheid van een fotograaf voor zijn onderwerp. Deze presentatie wordt gevolgd door een dialoog met beeldredacteur Theo Audenaerd (Volkskrant Magazine) over hoe hij te werk gaat als beeldredaceur, hoe hij omgaat met over- en onderbelichte onderwerpen en wat zijn ideaal aangeleverde fotoserie is. Daarna wordt er gebrainstormd over de Top 10 van overbelichte documentaire onderwerpen in de wereld. Afsluitend is er een gesprek met bovengenoemde deelnemers aangevuld met Doelenaren Frie Lauwers (kunstdoel), Marina Apers (actiecomité Doel2020) en het publiek. De dag wordt geleid Gerrit-Jan Wolffensperger.