Don’t mention the D-Wordpleidooi voor de toekomst van de documentaire

FOTODOK, Nederlands Fotomusem en AKV l St. Joost organiseren op woensdag 9 april

DON’T MENTION THE D-WORD
Pleidooi voor de toekomst van de documentaire

Is de term ‘documentair’ nog wel zinvol, betekenisvol of productief? Theo Baart (fotograaf), Marjoleine Boonstra (fotograaf/filmmaker), Joost Conijn (kunstenaar), Willem Popelier (fotograaf) en Dirk van Weelden (filosoof/schrijver) gaan de uitdaging aan om een prikkelend pleidooi te houden waarin de term ‘documentaire’ niet voorkomt; wel doen zij een uitspraak over de toekomst ervan.

De Nederlandse documentairefotografie is veelzijdig. Veel stijlen, onderwerpen en praktijken zijn op hoog niveau vertegenwoordigd. Wat is het effect en de waarde van al die fraaie documentaires? Wat voor documentaire(s) heeft de samenleving nodig? Zoals velen weten is de discussie over documentairefotografie (of film) niet van vandaag of gisteren, hooguit levendiger dan ooit tevoren. Met regelmaat buitelen de verschillende standpunten en meningen over elkaar heen. Hoe nu verder te gaan met documentaire – zonder te verzanden in Babylonische spraakverwarringen over afbakening, definitie of ‘kunst’ – is de inzet van de avond op 9 april.

FOTODOK, Master Fotografie AKV|St.Joost en het Nederlands Fotomuseum werken gezamenlijk aan een vervolg op de succesvolle essaybundel Documentaire Nu! Hedendaagse Strategieën in Fotografie, Film en Beeldende Kunst uit 2005. Bij de initiatiefnemers is de behoefte ontstaan om opnieuw op de artistieke en maatschappelijke betekenis van de documentaire te reflecteren.
Samen met de masterstudenten van AKV|St.Joost is er een onderzoeksprogramma in het leven geroepen waar verschillende publieke en semi-publieke activiteiten deel van uitmaken.

Onder leiding van journalist en schrijver Eefje Blankevoort, samen met tafelgenoten Korrie Besems (fotograaf), Rob Philip (fotograaf/hoofddocent fotografie HKU), Anaïs Lopez (fotograaf) en het publiek zullen de pleidooien besproken worden.

FOTODOK, Lange Nieuwstraat 7, Utrecht
Woensdag 9 april om 20.00 uur
Deur open: 19.30 uur
Entree: 7,50 euro l 5 euro voor studenten

uitverkocht

beeld © Niels Moolenaar, Finitude