Voortgezet Onderwijs

Foto’s die bewust het onderwerp buiten beeld laten, het pretpark als universeel symbool voor plezier in uiteenlopende landen of wat het betekent om uitgenodigde vluchteling te zijn, onze educatieprogramma’s raken diverse onderwerpen. We hebben drie thematische programma’s: (On)Zichtbaar, Dream City en Met een Koffer in de Hand voor onderbouw en bovenbouw Voortgezet Onderwijs havo/vwo. Naast het leergebied Kunst en Cultuur worden ook verbanden gelegd met meer maatschappelijke en geografische vraagstukken aansluitend bij Mens en Maatschappij, Aardrijkskunde en Cultureel Burgerschap.

Dagje uit op de vrijdag in Jabal Alkasion met uitzicht op de stad Damascus.
De programma’s die FOTODOK ontwikkelt zijn altijd passend binnen de leergebieden van het Voortgezet Onderwijs. Er wordt gewekt met aansprekende en beeldende voorbeelden, en aantrekkelijke vormgeving gericht op de doelgroep. Bij de beschrijvingen van de verschillende programma’s zijn impressies van het materiaal bijgevoegd. De pakketten zijn flexibel, door de docent uit te voeren en niet gebonden aan tentoonstellings- of locatiebezoek. De programma’s gaan vergezeld van mooie fotoprints, een heuse tentoonstelling voor op school en zijn uit te breiden met een ontmoeting met een professionele fotograaf.

EDUCATIE