Oorlogsarena:
Utrecht 40-45educatietips & kijkwijzer

De tentoonstelling Oorlogsarena: Utrecht 40-45 staat in het teken staan van de stad Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de tentoonstelling zijn drie educatieve lagen verwerkt om interactie tussen de kijker en de verhalen te creëren:

 

Tegenstellingen, door sprekende beeldkoppelingen (hierbij worden geen vragen gesteld, er worden alleen beelden aan elkaar gekoppeld met toelichting erbij).

 

Het stellen van open vragen, die de kijker wat meer prikkelen de foto goed te bekijken en te interpreteren.

 

Het stellen van kijkvragen, waarin een duidelijke koppeling wordt gemaakt naar verschillende standpunten en locaties in de stad Utrecht.

 

De tentoonstelling zelf bevat foto’s en daar bijbehorende tekst en vragen, de Hand- out_Utrecht_40-45_kl kun je hier downloaden.  Er is een mogelijkheid om de tentoonstelling verder uit te breiden door een rondleiding van Ad van Liempt, de maker van het boek Utrecht 40/45. Bij interesse in een rondleiding kun je contact opnemen met yasmijn@fotodok.org of elsbeth@fotodok.org

 

Enkele suggesties ter voorbereiding op de tentoonstelling

 

Basisonderwijs:

Roosje Weiss

Introductiefilmpje en het prentenboek Roosje Weiss. Dit boek laat het leven van een meisje zien die de waanzin van de oorlog ontdekt.

 

De Club van Lelijke Kinderen

De film De Club van Lelijke Kinderen. Deze film, gebaseerd op het boek van Koos Meinderts, vertelt het verhaal van een dictatoriale minister-president die alle kinderen opsluit en wie weet wat hij nog meer van plan is…. De film laat kinderen op een kinderlijke wijze kennis maken met dictatuur, discriminatie en uitroeiing. Begrippen die in de Tweede Wereldoorlog helaas van alledag waren.

 

Klokhuis

Op internet is een aflevering van het Klokhuis over de Tweede Wereldoorlog te vinden die de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog verder uitlicht.

 

oorloglesinspiratie01

 

Enkele suggesties ter verwerking in de klas:

 

Boek

Het boekje Vrijheid geef je door, wat online te vinden is op http://www.4en5meidigitaal.nl/. Op deze site staan ook nog aanvullende lesmodules op het boekje.

 

Gastspreker

Om de Tweede Wereldoorlog nog dichterbij te halen kun je een gastspreker in de klas verwelkomen: steunpuntgastsprekers.nl

 

Fotograferen

De foto’s en verhalen uit de tentoonstelling kunnen de aanleiding zijn voor een fotografische, creatieve verwerkingsopdracht

 


 

Enkele suggesties ter voorbereiding op de tentoonstelling

Middelbaar Onderwijs

 

Film

Introductiefilmpje De oorlog in 7 minuten. Dit filmpje toont de ontwikkelingen van de oorlog in Nederland in 7 minuten.

 

13 in de oorlog

Programmareeks “13 in de oorlog”. Alle 13 afleveringen tonen verhalen van jeugd die opgroeide ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Alle afleveringen zijn online te vinden op http://13indeoorlog.nps.nl/

 

Game

Er is ook nog een interessante game van 13 in de oorlog online te vinden op http://13indeoorlog.nl/game13.html. De game helpt je in te leven in de oorlog en de beslissingen die mensen maken in moeilijke situaties.

 

258280110_640

 

Enkele suggesties ter verwerking in de klas:

 

Gastspreker

Om de Tweede Wereldoorlog nog dichterbij te halen kun je een gastspreker in de klas verwelkomen:steunpuntgastsprekers.nl

 

Oorlog in mijn buurt

De ‘levende’ herinneringen aan de oorlog verdwijnen langzaam. Maar hebben we wel alle verhalen opgetekend? Laat leerlingen verhalen uit de Tweede Wereldoorlog in hun omgeving verzamelen. Tips over waar je op moet letten bij het verzamelen en in kaart brengen van oorlogsverhalen kun je vinden op de volgende twee websites:

http://www.steunpuntgastsprekers.nl/materialen/profielwerkstuk.html

oorloginmijnbuurt.nl

 

Vrijheid

Geef de leerlingen de opdracht het nu vast te leggen. Wat is deze plek die je in de tentoonstelling ziet nu? Vraag de leerlingen verhalen bij deze plek verzamelen en te fotograferen. Zet deze foto’s en verhalen vervolgens tegenover elkaar. Wat is de definitie van vrijheid?

Laat de leerlingen zelf artikelen verzamelen over oorlog en vrede in het nu. Bespreek de artikelen en zoek naar verbindingen met toen.

 

Verder suggesties voor lesideeën voor zowel basis- als voortgezet onderwijs:

www.lesmateriaaloorlogenvrede.nl

EDUCATIE