Fotodok Scholieren Award 2017Honderden scholieren aan de slag met hun eigen documentaire fotoverhaal over familie

De FOTODOK Scholieren Award is een jaarlijks terugkerend wedstrijd in samenwerking met eerstejaarsstudenten van het Grafisch Lyceum Utrecht (mbo) en derdejaars van X11 Media & Vormgeving (vmbo). Twee maanden lang werken de ruim 350 scholieren aan een fotodocumentaire, onder leiding van professionele fotografen en vakdocenten. Fotografen Martijn van de Griendt, Jaap Scheeren en Willem Popelier inspireren dit jaar de leerlingen met hun fotografisch werk over familie. De scholieren brengen de komende tijd hun kijk op het thema familieverhalen in beeld. Kleine en grote verhalen over onverwachte, mooie, soms ook schrijnende, ontroerende en lieve gebeurtenissen uit het (familie)leven van alledag.
 
-11 april Juryoverleg.
-12 april Uitreiking van de Scholieren Award op de scholen.
-28 april Opening van de expositie op het plein voor De Rechtbank, Hamburgerstraat, Centrum van Utrecht.

 
Onder vakkundige begeleiding
Half april hangen alle series van de scholieren in de scholen en zal de jury bestaande uit de drie fotografen,  de winnaars van vorig jaar, vakdocenten en juryvoorzitter Femke Rotteveel, directeur van FOTODOK, de nieuwe winnaars kiezen. Ook deze editie worden er prijzen uitgereikt aan de winnaar van X11, de winnaar van het Grafisch Lyceum. Een van deze twee wint de over-all FOTODOK Scholieren Award 2017, daarnaast kiezen leerlingen en docenten ook twee publiekswinnaars. Het werk van alle winnaars en genomineerden zal vanaf eind april in de openbare ruimte te zien zijn. Houd hiervoor onze website en facebookpagina in de gaten!

 

Over de fotografen die de scholieren deze editie begeleiden:

Martijn van de Griendt

Fotograaf Martijn van de Griendt (Eindhoven, 1970) studeerde eerst journalistiek in Utrecht en hierna fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

Het werk van Van de Griendt kenmerkt zich door persoonlijke, verhalende fotografie die altijd gaat om de mensen die hij gaandeweg tegen het lijf loopt, hetgeen aansluit bij wat hij zelf over zijn werk zegt: ‘mijn beelden hebben altijd iets te maken met mensen’. ‘Mijn foto’s worden erg beïnvloed door mijn gevoel. Voor mij is het belangrijk om het moment vast te leggen waarop de subjecten hun ware zelf laten zien.’ Een onderwerp dat Martijn hierbij in het bijzonder interesseert is de hedendaagse jongerencultuur, hetgeen terug te zien is in projecten als ‘teenagers’ en ‘ik ben zeventien’.

 

 

Jaap Scheeren

Fotograaf Jaap Scheeren (Nijmegen, 1979) studeerde van 1999-2003 fotografie aan de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving St. Joost in Breda.

Het werk van Jaap Scheeren laat zich moeilijk eenduidig omschrijven. Foto’s van mensen en landschappen worden afgewisseld door objecten en dieren. In een interview zegt Jaap zelf het volgende over zijn werk: ‘Een onderwerp is voor mij interessant als het nog niet ingevuld is of dichtgetimmerd. Als het nog diverse kanten op kan gaan… Er is bij mij niet één waarheid, de waarheid is voor iedereen anders.’ Ook stelt Jaap dat hij in zijn werk voornamelijk zijn ervaring van de werkelijkheid fotografeert. Deze ervaring kan allerlei vormen aannemen en hiermee lijkt het werk van Scheeren veelal associatief te zijn. ‘Speels’ en ‘intuïtief’ zijn kwalificaties die op zijn werk van toepassing zijn, maar ze vertellen niet het hele verhaal. Want door dat werk heen gevlochten zitten interessante fotografische onderzoekjes. Onder de prettige gekte schuilt een bewuste zoektocht naar een persoonlijke beeldtaal.

 

 

Willem Popelier

Fotograaf Willem Popelier (Eindhoven, 1982) studeerde fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en deed hierna een master fotografie aan de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving St. Joost in Breda.

Willem Popelier onderzoekt in zijn werk de zo vanzelfsprekend lijkende manier waarop identiteit (van mensen) wordt gerepresenteerd én geïnterpreteerd in foto’s. Welke mechanismen en bedoelingen zitten er achter deze manier van presenteren en wat zegt dit over de maatschappij en menselijk gedrag daarbinnen? Om dit te onderzoeken richt Popelier zich in zijn fotografie voornamelijk op populaire cultuur en soorten beelden die overal aanwezig zijn. Een voorbeeld hiervan is het recente project en boek uit 2015: ‘the do-it-yourselfie guide’.  Willem analyseerde allerlei selfies, tips over selfies en research artikelen over selfies. Met al deze informatie stelde Popelier uiteindelijk een gids samen met 66 regels over het maken van selfies.

 

 

 

EDUCATIE