Creatief PartnerschapKruisbestuiving, experiment, inspiratie

IMG_1557

FOTODOK werkt graag in de vorm van een creatief partnerschap samen met scholen om wederzijdse kennisuitwisseling te stimuleren en op die manier haar educatieve vise, doelstellingen en speerpunten aan te scherpen.

In het voorjaar van 2012 is FOTODOK een creatief partnerschap aangegaan met Daltonschool Apollo 11 in De Meern, Utrecht. In een creatief partnerschap werken scholen en culturele instellingen nauw samen om kunst en cultuur beter in de school te verankeren en verdieping aan te brengen. De Utrechtse creatieve partnerschappen zijn gebaseerd op de intentie van duurzame samenwerking waarbij de ontwikkeling van het creatief vermogen van de leerling centraal staat. De samenwerking is gebaseerd op de bereidheid om elkaar wederzijds te beïnvloeden en te inspireren. Centraal in het partnerschap met Apollo 11 staat de aandacht voor de leerwensen van de leerling, de wederzijdse uitwisseling van expertise en het ontstaan van kruisbestuivingen tussen het onderwijs en de culturele instelling. Echt maatwerk dus!

DSCN0119

De school zocht naar mogelijkheden om kunst en cultuur in combinatie met de theorie rond meervoudige intelligentie nog beter te integreren in de projecten die zij aanbieden gedurende het jaar.  De samenwerking met FOTODOK is een mooie ingang de koppeling te maken tussen visuele cultuur en de leertheorieën van meervoudige intelligentie, beelddenkers en coöperatief leren. In het partnerschap zijn wij samen het experiment aangegaan om zo de eerste stappen te maken voor de ontwikkeling van een aansprekende methode van visuele en creatieve informatieverwerking.  Een methode die op langere termijn ook binnen andere leergebieden ingezet kan worden. Door deze samenwerking kan een vertaling van Meervoudige Intelligentie  en coöperatief leren naar het kunst en cultuuronderwijs een structurele plek krijgen op de school.

Momenteel onderzoekt FOTODOK samen met Daltonschool Apollo 11 en jeugddansgezelschap De Dansers de mogelijkheden voor een structurele samenwerking van vier jaar, met als doel een doorlopende leerlijn Creatief Vermogen.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor een Creatief Partnerschap met uw school? Neem contact op via info@fotodok.org

DSCN0001

EDUCATIE