Media-eigenwijsheidkijken, begrijpen, creëren

Het leren lezen en begrijpen van fotografie, ook wel visuele geletterdheid of mediawijsheid, is een belangrijk aspect in alle FOTODOK programma’s. Wij vinden dat dit vooraf moet gaan aan het maken. Door het kijken als uitgangspunt te nemen wordt een basis gelegd die bijdraagt aan een breed begrip van de kunsten en de beeldcultuur in het algemeen zowel op het vlak van perceptie als op het vlak van creëren. Dit maakt dat de leerlingen verbanden leren leggen tussen hun eigen ervaringen en vaardigheden en de manier waarop fotografie de werkelijkheid communiceert. Op deze manier kunnen zij hun eigen creatieve producten ook beter vormgeven.

Weten hoe ‘het’ werkt is een belangrijke vaardigheid in deze overdadige beeldcultuur van vandaag de dag. Wij zien de leerlingen van de toekomst dan ook graag ‘media-eigenwijs’ – kritisch, zelfbewust en in staat om de beeldcultuur naar hun eigen hand te zetten.

_MG_8181w_1
FOTODOK richt zich in al haar educatieve programma’s op het aanleren van deze vaardigheden en mentaliteit en geeft de leerlingen instrumenten in handen om bewust te consumeren en te produceren. Binnen onze educatieve programma’s is altijd veel ruimte voor het ‘doen’, het zelf fotograferen, het uitproberen en experimenteren. Op deze manier kunnen de leerlingen de theorie direct in de praktijk brengen en er vanuit eigen ervaring op terugkoppelen.

Bekijk onze programma’s voor Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs

Of lees meer over maatwerk

EDUCATIE