DOCUMENTAIRE FOTOGRAFIE

Documentairefotografie is het vertellen van een op feiten berustend verhaal aan de hand van foto’s, waarbij de maker zijn eigen stempel drukt op dit verhaal. Documentairefotografie bestrijkt het gebied tussen journalistieke fotografie en autonome (kunst)fotografie. Er ontstaan regelmatig discussies tussen journalisten, kunstenaars en fotografen die vinden dat bepaald werk wél, of juist niet documentair is. Voor FOTODOK onderstrepen deze controverses dat verdieping in de presentatie van documentaire fotografie belangrijk is.

 

INFO